Prijevodi

Samo kvalitetno preveden tekst u duhu jezika na koji se prevodi daje potrebne informacije važne u poslovnom odlučivanju. U svakom jeziku postoje riječi i izrazi koji imaju različito značenje ovisno o kontekstu u kojem su izgovorene. Niti jedan program, bez obzira koliko bio kvalitetan, ne može zamijeniti prevoditelja.

Cijena prijevoda je bazirana na kartici teksta, koja je najmanja obračunska jedinica, a sadrži 1450 znakova bez praznih mjesta.

Običan tekst100,00 kn po kartici + PDV
Stručni/poslovni tekst120,00 kn po kartici + PDV
Običan tekst120,00 kn po kartici + PDV
Stručni/poslovni tekst140,00 kn po kartici + PDV