logo

UPIS

u ljetni semestar od 3.-14. veljače 2020. od 17.00-19.00h u prostoru
škole Laureatus, Marina Tartaglie 16, Malešnica

Info telefoni: 01 3864 999
                     098 429 200

Prevođenje

Samo kvalitetno preveden tekst u duhu jezika na koji se prevodi daje potrebne informacije važne u poslovnom odlučivanju. U svakom jeziku postoje riječi i izrazi koji imaju različito značenje ovisno o kontekstu u kojem su izgovorene. Niti jedan program, bez obzira koliko bio kvalitetan, ne može zamijeniti prevoditelja.

Cijena prijevoda je bazirana na kartici teksta, koja je najmanja obračunska jedinica, a sadrži 1450 znakova bez praznih mjesta.

Prijevod sa stranog jezika na hrvatski:
Običan tekst 100,00 kn po kartici + PDV
Stručni/poslovni tekst 120,00 kn po kartici + PDV
Prijevod sa hrvatskog na strani jezik:
Običan tekst 120,00 kn po kartici + PDV
Stručni/poslovni tekst 140,00 kn po kartici + PDV